SRI MURDIATI, SH

 Nama :  SRI MURDIATI, SH
 Jabatan :  Anggota
 Jenis Kelamin :  Perempuan
 Tempat / Tgl lahir :  Semarang, 11 Januari 1965
 Agama :  Islam
 Status perkawinan :  Kawin
 Alamat rumah :  Jl.Hayam Wuruk No.29 A RT/RW : 01/06 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi
 Telp :  805640150810
 Moto hidup :
Berita sebelumyaMUSTA’IN, S.Ag
Berita berikutnyaH. M. MISBAH, S.Ag, M.Si